TA VARE PÅ MATJORDA

Kjære folk!

I dag starter jeg med et bilde av Solbergjordet i Holmestrand. Dette er ikke et hvilket som helst jorde, – nei, det er hele 62 dekar dyrka mark. Hva med det, spør kanskje du? Jo, det forholder seg slik at da Holmestrand kommune vedtok kommuneplanen i 2015, bestemte politikerne samtidig at det skulle bygges boliger på dette området. Her skulle det ligge 4 – 4,5 boliger pr dekar.

IMG_3404
62 dekar dyrka mark i Holmestrand skal bli boligtomter.

Fortsett å lese «TA VARE PÅ MATJORDA»