KUNST, KLEM OG Å VAKNE LITT FORVIRRA

Kjære folk!

I dag startar eg med denne vesle samtalen, som passar heilt fint til slik eg har det medan eg sit og skriv:

Kva for ein dag er det?
Det er i dag, svara Nasse Nøff.
Min favorittdag, sa Ole Brumm (A. A. Milne)

IMG_4400

Fortsett å lese «KUNST, KLEM OG Å VAKNE LITT FORVIRRA»

ISKANT, DYREBAR TID OG MORFAR JOHANNES

Kjære folk!

God laurdag, – den einaste dagen i veka som ikkje er oppkalla etter ein gud eller ein himmellekam. Denne dagen har fått namn etter kva folk brukte å halde på med på denne dagen, nemleg å lauge seg.
Men nok om det.

Eit nyhende som har fanga merksemda mi
Onsdag kom den fyrste partimålinga i det nye året. Noregs eldste parti, Venstre, fekk ein begredeleg oppslutning på 2,3%. Sidan Venstre tvilte seg inn i regjeringa for to år sidan, har oppslutninga sakte, men sikkert dala. Dette fekk meg til å tenkje på iskanten. Grunnen til det er at partiet Venstre står ovanfor tøffe tak internt i eiga regjering denne våren.

IMG_4328
Iskanten i Barentshavet er eit sårbart område.

Fortsett å lese «ISKANT, DYREBAR TID OG MORFAR JOHANNES»

EGOISME ELLER FELLESSKAP?

Kjære folk!

Skal me tru på marknad og konkurranse som overordna løysing på det aller meste? Er det då slik at me óg må tru at me alle er egoistar som blir drivne framover av å bli best og ha mest?

Dersom dette ikkje verkar rett, er det då trua på fellesskapet som er den alternative politiske tankegangen? I alle dei store verdsreligionane heiter det at alt det de vil at andre skal gjere mot dykk, det skal de gjere mot dei. Er det dette som ligg i botnen for arbeidarrørsla?

Fortsett å lese «EGOISME ELLER FELLESSKAP?»

POLITISKE DILEMMA

Kjære folk!

De neste elleve årene skal Norge redusere klimautslippene sine med 40% sammen med EU. Men klimautslippene våre øker. Det siste året gikk utslippene opp med 0,4%, – ikke mye, men det går feil vei. Med dagens kurs kommer vi ikke i mål. Vi er ikke i rute. Er det da slik at det må til noen drastiske tiltak?

Fortsett å lese «POLITISKE DILEMMA»

SONG I SKULEN

Kjære folk!

Det vert ofte snakka mykje om trening, kroppsøving og om å røre seg mest mogeleg for helsa si skuld. Om att og om att høyrer me at å sitje for mykje i ro ikkje er bra. Dette er heilt rett. Det er viktig at born og unge (ja, eldre og, for den saka si skuld) blir motiverte, og kanskje også tvinga, i og utanom skuletida til å få bakenden opp frå stolsetet. Det er bra at det blir sett av tid i skulen til slikt.

For å få plass til meir av noko, må det kanskje bli mindre av noko anna. Men kor mange minutt tek det å synge ein song? Har nokon brydd seg med å finne ut kva konsekvensane blir av å slutte å synge? Trur folk at song berre er tralala utan anna meining enn tidtrøyte?
Fortsett å lese «SONG I SKULEN»

TA VARE PÅ MATJORDA

Kjære folk!

I dag starter jeg med et bilde av Solbergjordet i Holmestrand. Dette er ikke et hvilket som helst jorde, – nei, det er hele 62 dekar dyrka mark. Hva med det, spør kanskje du? Jo, det forholder seg slik at da Holmestrand kommune vedtok kommuneplanen i 2015, bestemte politikerne samtidig at det skulle bygges boliger på dette området. Her skulle det ligge 4 – 4,5 boliger pr dekar.

IMG_3404
62 dekar dyrka mark i Holmestrand skal bli boligtomter.

Fortsett å lese «TA VARE PÅ MATJORDA»

FORSKJELLEN MELLOM FATTIGE OG RIKE

Kjære folk!

Norge er et av landene i verden med minst ulikheter. Men forskjellen på hva folk tjener har økt siden 2009, og fra 2013 til 2015 økte ulikhetene med 9,7%. Det er en slags politisk enighet om at de økonomiske ulikhetene er økende, men den store uenigheten ligger i forklaringen og eventuelle tiltak for å gjøre noe med det.

IMG_3183
Hvorfor klarer de ikke å minske forskjellen mellom fattige og rike?

Fortsett å lese «FORSKJELLEN MELLOM FATTIGE OG RIKE»