REDSLE ELLER FOBI?

Kjære folk!

Eg trur ikkje eg er redd for så mykje. Det har eg sagt mange gonger når andre har snakka om fobiane sine. Men no, når eg har tenkt meg godt om, trur eg at dette kanskje ikkje er sant. Sanninga er heller at eg er litt redd for både det eine og det andre, men ikkje så redd at det er eit problem for meg i kvardagen min.

IMG_3147
Ikkje noko farleg å sjå her, trur eg.

Fortsett å lese «REDSLE ELLER FOBI?»