EG GRUAR MEG

Kjære folk!

Litt fram i tid skal eg noko som eg gruar meg til. Eg gruar meg såpass at eg lurar på om eg skal ombestemme meg og melde avbod. Eg kan vere verdsmeistar i å fantasere om og spekulere i framtida. Dette er ofte ei fantastisk evne som eg set pris på at eg har, men i dette tilfellet, verkar det heilt annleis. Når eg tenkjer på det eg skal, kjenner eg at energien forsvinn frå meg som gjennom eit hol eg ikkje finn proppen til.

IMG_3339
Er det mogeleg å ta bilete av ei som gruar seg? 

Fortsett å lese «EG GRUAR MEG»