TRIVSEL

Kjære folk!

Den mentale helsa er minst like viktig som den fysiske helsa vår. Det handler blant annet om å kunne utvikle evnene sine og mestre de dagligdagse utfordringene. Det handler også om sosialt fellesskap. En viktig grunnmur for alt dette, er å trives i det fysiske miljøet og sammen med de menneskene man omgås. Slik er det for oss alle i alle aldre.

IMG_3650
Tommel opp for trivsel!

Fortsett å lese «TRIVSEL»