FRIDOM

Kjære folk!

Kva er denne fridomen alle så gjerne vil ha? Snakkar me om personleg eller politisk fridom? Er det suverenitet og sjølvstyre me ropar etter? Eg reknar det som sjølvsagt at alle er einige om at økonomisk fridom er ein føresetnad for likestilling, så den ballen let eg liggje. Me er vel og einige om at den som er fri, sjølv har ansvaret for eigne val og konsekvensane av dei.

IMG_3566
Kjensle av fridom? Her i fjellheimen i Ål.

Fridom er eit ord som både får meg til å meine ganske sterkt og som set i sving kjensler.

Fortsett å lese «FRIDOM»