MITT EGET PUSLESPILL

Kjære folk!

Jo mer jeg tenker på dette med identitet, jo mer og mer betydningsfullt og spennende blir det. Jeg snakker ofte med barn om slikt som jeg først nå fullt ut forstår at handler om identiteten deres. De er opptatt av hvordan de var som baby, morsomme ting de sa da de var små, hva navnet deres betyr og hvorfor de fikk akkurat det navnet de fikk, hva de liker og ikke liker og for eksempel om fødselsdatoen deres. Jeg vet jo selv at når noen nevner mindato, da skjer det noe inni meg. Det samme skjer når jeg hører bryllupsdatoen min, 8. mars, 1. og 17. mai, – og følelsene disse datoene skaper, har jo nettopp med min identitet å gjøre. Vi har alle våre egne puslespillbrikker som til sammen blir den vi er.

IMG_2281
Her er noen av bitene i mitt identitetspuslespill.

Jeg har tidligere vært inne på om det er mulig å bestemme seg for å forandre egen identitet, og jeg har ett par eksempler som jeg lurer på om kan komme inn under slikt vi kan og bør gjøre noe med.

Fortsett å lese «MITT EGET PUSLESPILL»