POLITISK ENGASJEMENT OG PRESSEFRIDOM

Kjære folk!

Eg startar med eit «kva kom fyrst, høna eller egget»-spørsmål:
Les eg aviser fordi eg er interessert i politikk eller blir eg interessert i politikk fordi eg les aviser? Det er i alle fall heilt sikkert at massemedia spelar ei svært viktig rolle for politisk engasjement. Gjennom fjernsyn, aviser og radio vert det politiske ordskiftet flytta inn i daglegstovene til kvar einskild av oss.

Fortsett å lese «POLITISK ENGASJEMENT OG PRESSEFRIDOM»