NYTT ÅR OG EG ER I GANG ATT

Kjære folk!

Etter ei fin nyttårsfeiring med dei aller næraste og med nyttårskonserten frå Wien som vakkert akkompagnement, skriv eg no mitt fyrste blogginnlegg på det som kjennes som veldig lenge.

IMG_4276
Natt i Holmestrand

Eg vil starte med å ynskje godt nytt år til dykk alle – og eg reknar med at alle kan skrive under på dette: Fyrst og fremst håpar me at alle våre næraste vil få eit godt år, at me får glede oss over positive ting som vil skje og at me vil klare å handtere den motgangen som eventuelt vil kome på ein god måte.
Me vil også fortsetje å drøyme om ei fredfull verd,- og på kvar vår vesle flekk, så godt me kan, motarbeide vondskap og kjempe for rettferd og kjærleik. 

Fortsett å lese «NYTT ÅR OG EG ER I GANG ATT»