TRYGGLEIK

Kjære folk!

«Det kan du vere trygg på», seier me.
Å vere trygg vert definert som å ha den kjensla av tillit som kjem når me kjenner at det ikkje er noko som trugar. Men tillit, – kva er det då? Tillit er den kjensla som kjem når ein merkar at andre er gode og ærlege menneske som også er til å stole på.
Dette er vel eit greitt utgangspunkt, er det ikkje?

Fortsett å lese «TRYGGLEIK»

VERDIER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Kjære folk!

Arbeidet og arbeidsplassen har en stor og viktig plass i menneskers liv. På arbeidsplassen opplever den enkelte vekst, mestring og fellesskap. For mange kan arbeidet bli selve meningen i en periode.
Det er dessverre også slik at altfor mange blir syke av å være på arbeidsplassen sin.

Fortsett å lese «VERDIER PÅ ARBEIDSPLASSEN»

EIT PERSONLEG KOMPASS

Kjære folk!

Ein må fyrst vite kvar ein er, før ein kan finne ut kvar ein skal. Det var det viktigaste eg fekk med meg då me hadde orientering på lærarskulen. Og slik er det vel i sjølve livet og. Det er naudsynt å verte kjent med seg sjølv og kva som er situasjonen her og no, dersom ein skal kome seg vidare.

IMG_3363
Verdiane våre er eit slags navigasjonssystem.

Fortsett å lese «EIT PERSONLEG KOMPASS»

HVA ER DINE VERDIER?

Kjære folk!

Det har hendt at jeg en sjelden gang, når jeg har gjort et valg, har kjent at jeg har fått en liten klump i magen. Hele livet består jo av å ta valg, noen viktigere enn andre, men når det ikke føles godt etter at et vanskelig valg er tatt, – hva betyr det? Jeg har faktisk ikke helt ut forstått sammenhengen før jeg begynte å lese meg opp på verdier. Når jeg kjenner et slikt ubehag etter at valget er gjort, da betyr det sannsynligvis at jeg har gjort eller valgt noe som går på tvers av en av mine egne verdier.

IMG_3432
Hva er mine kjerneverdier?

Fortsett å lese «HVA ER DINE VERDIER?»

HVA ER EN VERDI?

Kjære folk!

Da jeg i juni skrev et blogginnlegg om misunnelse og sjalusi, fikk jeg denne tilbakemeldingen (tusen takk Anne K. W.) på Facebook: «Kanskje vi kan få belyst begrepet urettferdighet litt bedre. Tips til Karen-Margrethe»
Jeg takket for tipset og tenkte at jeg etter hvert kunne ha verdier som tema på bloggen min og da få anledning til å sette rettferdighet/urettferdighet inn i en større sammenheng.
Nå er jeg i gang. Verdier skal det bli. Et interessant og krevende tema som gir meg skrivelyst og som krever at jeg setter meg inn i sakene før jeg skriver, – for verdier er ikke noe man tøyser med og tar lett på.

Fortsett å lese «HVA ER EN VERDI?»